TITTEL: Italiatropp
FILNAVN: 02_italiaTropp.jpg
BESKRIVELSE: Sverre Farstad var kanskje den mest bereiste og benyttede instruktøren og treneren i skøytesporten i perioden fra 1950 til 1960. I 1955 gikk han sammen med trenerkollegaen Oddvar Holten og idrettslegen Birger Tvedt inn i et forsøk på å revolusjonere norsk skøytesport, basert blant annet på Sverres kunnskaper om vekttrening og generell fysiologi. Han trakk seg imidlertid fra oppdraget etter kort tid ut, fordi han ikke syntes at de nye tankene ble fulgt opp slik han hadde ventet fra løpere og toppene i Skøyteforbundet. Før dette hadde han vært trener i Østerrike, og senere ble han engasjert som landslagstrener for Italia 1957-1960. Alle treneroppdrag måtte tas i ferier og opparbeidet fritid, samt gjennom avtaler om reportasjer for Arbeiderbladet i Oslo, hvor han var journalist fra 1950 til han døde i 1978.
FORFATTER: Hasse Farstad
COPYRIGHT:
02_italiaTropp